Blog

Blog


Wil je functioneringsgesprekken graag op een andere manier aanpakken zodat je snel tot inzichten komt en acties kan bepalen? Mijn Werkbalans is een handige tool om in gesprek te gaan met medewerkers en hen in hun kracht te zetten.

 1. Wat is een functioneringsgesprek en wat is het niet?

Een functioneringsgesprek is een formeel, periodiek, systematisch en vertrouwelijk gesprek tussen een leidinggevende en een medewerker omtrent het werk in al zijn aspecten. Dit gesprek leidt tot concrete afspraken om tekorten bij te sturen en/of om verder te groeien op basis van sterktes.

Het functioneringsgesprek is geen evaluatiegesprek, omdat het gericht is op het beter functioneren van de medewerker. Gezamenlijk worden er afspraken gemaakt die gericht zijn op de toekomst. Een evaluatiegesprek vertrekt vanuit afspraken en gaat na of het functioneren tot op heden voldoende is. De leidinggevende stuurt het gesprek, terwijl bij een functioneringsgesprek beide partijen gelijkwaardig zijn.

Het gaat ook niet over de dagdagelijkse informele feedback die een leidinggevende aan zijn medewerkers geeft. Hierbij kan hij zijn medewerkers aanmoedigen door zijn tevredenheid te uiten over de geleverde prestaties of kan hij medewerkers wijzen op fouten of tekorten die beter kunnen. Constructieve feedback geven gebeurt dus na een positieve gebeurtenis of na een negatief incident en verschilt dus van het systematisch terugkerende functioneringsgesprek zonder een directe aanleiding.

 1. Meerwaarde van een functioneringsgesprek

De bedoeling van een functioneringsgesprek is om een win/win-situatie te creëren waarbij zowel de belangen van de medewerker als van de organisatie zo goed mogelijk op elkaar afgestemd worden. Concreet is het doel om:

 • de motivatie van de medewerker te vergroten
 • het werkresultaat te optimaliseren
 • de samenwerking tussen de medewerker, de collega’s en de leidinggevende te verbeteren.

In het gesprek krijgt de medewerker feedback over zijn functioneren. Tevens komt het welbevinden in de verschillende aspecten van het werk aan bod, waarbij er aandacht is voor zowel de energiegevers als de energienemers. Wat geeft je energie in je werk? Waar loop je tegenaan?

De leidinggevende krijgt op zijn beurt heel wat info over hoe de medewerker denkt over zijn jobinhoud, de werkorganisatie en arbeidsomstandigheden en de onderlinge relaties met de collega’s, klanten en externen. Bovendien krijgt hij een zicht op hoe het functioneren van de leidinggevende ervaren wordt en wat de visie, de wensen en de uitdagingen van de medewerker zijn.

De medewerker en de leidinggevende komen samen tot concrete acties en afspraken die zowel de medewerker als de organisatie ten goede komen.

 1. Functioneringsgesprekken voeren met Mijn Werkbalans

Mijn Werkbalans bestaat uit een werkbord en 21 verschillende kaarten met vragen om een duidelijk beeld te krijgen van je huidige werksituatie. Welke elementen waardeer je als positief en welke als negatief? De kaarten en vragen helpen je om de stap te maken van inzicht naar actie.

Verschillende aspecten van de werksituatie komen aan bod zoals werkdruk, werkinhoud, eigen beslissingsruimte, groeikansen, jobzekerheid en steun van collega’s en leidinggevenden.

De opdracht is om de verschillende kaarten één voor één te lezen en te toetsen aan je huidige werksituatie. Je bepaalt welke aspecten rood of groen kleuren. Op die manier krijg je zicht op het totale beeld en kan je dit nadien verder analyseren en bespreken.

 1. Heel wat voordelen

Leidinggevenden die de tool reeds gebruikten in functioneringsgesprekken geven volgende voordelen aan:

 1. De tool is eenvoudig, gebruiksvriendelijk en vraagt weinig voorbereiding
 2. Het werkbord en de kaartjes nodigen uit tot een open dialoog in een veilig kader
 3. Ook sterktes zijn zichtbaar en positieve aspecten krijgen aandacht
 4. Je kijkt met een andere bril naar medewerkers en dit geeft nieuwe inzichten
 5. Medewerkers zoeken zelf mee naar oplossingen en groeikansen

Heb je zin om zelf met deze eenvoudige en verfrissende tool aan de slag te gaan?

Volg dan op 16 april 2019 de opleiding

Functioneringsgesprekken voeren met Mijn werkbalans

Ontvang maandelijks een update over mijn blogposts, boeken of opleidingen via e-mail.