Blog

Blog

‘Trek het je niet aan, gewoon loslaten!’ Zo gemakkelijk gezegd, maar zo moeilijk gedaan. Want hoe laat je iets los als je er helemaal ondersteboven van bent? Hoe creëer je meer rust zodat loslaten iets gemakkelijker wordt en je meer energie krijgt voor andere dingen? Hoe kan je jezelf en je medewerkers in hun kracht zetten? Hoe ondersteun je collega’s in hun proces van loslaten?

Al deze vragen kwamen aan bod tijdens ons PAIR-netwerk voor coaches en leidinggevenden op 4 oktober 2018. Het leverde weer heel wat boeiende discussies op. We delen hier graag enkele inzichten en tips.

Accepteer wat er is

Loslaten betekent dat je de situatie accepteert zoals ze is, in plaats van ertegen te vechten. Je laat spanningen, gedachten en emoties toe en probeert je niet krampachtig vast te houden aan wat er niet (meer) is. Door de weerstand te aanvaarden ga je bewust om met het proces van loslaten. Je kan de situatie niet veranderen, maar je kan wel bekijken hoe je hiermee omgaat.

Focus

Lijd je aan Fear of Missing Out (FOMO)? Het is de angst om iets belangrijks of leuks te missen. Sociale media spelen hierin een belangrijke rol. Je wil zoveel, maar hoe intens geniet je van al die dingen? Zo kan het zijn dat je een to do lijstje maakt van alle dingen die nog moeten gebeuren. Ben je blij dat je activiteiten kan afvinken of heb je vooral genoten van het moment zelf? Ga hier bewust mee om. Zoek uit wat voor jou belangrijk is en wat je drijfveren zijn. Je komt dan dicht bij jezelf en gaat van daaruit acties ondernemen.

Belang van rituelen

Rituelen kunnen helend zijn. Ze zijn vaak krachtiger in het proces van loslaten dan er over te spreken. Ze kunnen gevoelens en gedachten kanaliseren en helpen om dingen een plaats te geven en af te sluiten. Hierdoor kan je het verleden loslaten en zo ruimte creëren voor nieuwe dingen. Dit kan door symbolische handelingen bv. het neerschrijven van negatieve gedachten en emoties en het document nadien vernietigen of een gezamenlijk afscheidsmoment organiseren voor of na een reorganisatie of fusie.

Blijf bewegen

Het tempo in het proces van loslaten is voor iedereen verschillend. Respecteer dit, maar zorg wel voor beweging door erover te spreken met anderen, je emoties te delen, dingen af te toetsen of andere dingen te doen. Twijfelen op zich kan geen kwaad. Je overweegt zaken, je wikt en weegt wat je wil doen. Vroeg of laat komt er een punt dat je een beslissing durft en kan nemen. Denk daarbij aan een rotonde. Je mag wel een rondje rijden maar vroeg of laat neem je een afslag. Gun jezelf de tijd om de juiste keuze te maken.

Werk met kleine tussendoelen

Werk in kleine stappen naar je doel. Dit doe je door het stellen van tussendoelen. Je houdt het behapbaar en de kans dat het je lukt is veel groter omdat het haalbaar is en motiveert. Geniet van elke stap in de goede richting. Gezonder leven kan je doen zijn door te gaan sporten, minder alcohol te drinken, te stoppen met roken of op zoek gaan naar een rustigere job. Waar ga je eerst de focus op leggen? Als het lukt kan je nadien de volgende stap zetten.

Helpende gedachten

Helpende gedachten zijn gedachten die je helpen om te bewegen in de richting van je drijfveren, waarden en normen. Het maakt zelfs niet uit of die gedachten juist of fout zijn, zolang ze maar bruikbaar zijn om je doel te bereiken. Zo kan de gedachten ‘ik ben te dik’ je stimuleren of juist afremmen om gezonder te leven. De gedachte kan helpen als je hierdoor let op wat je eet, maar het kan zijn dat je vanuit frustratie nog meer gaan eten. Besef wel wat bij de ene werkt, daarom nog niet werkt voor de andere. Wees voorzichtig met uitspraken als ‘je moet er niet meer aan denken of zie het eens wat positiever’.

Deel je angsten

Hoe groter de angst, hoe krampachtiger we worden in ons denken en doen en hoe erger het wordt in onze gedachten. Door angsten uit te spreken en te delen met anderen kan je op zoek gaan welke hulpbronnen er zijn om wel in beweging te komen en niet te verlammen. Zo kan je een medewerker stimuleren om een moeilijke taak uit te voeren door samen vooraf te overleggen hoe dit aan te pakken en in de buurt te zijn mochten er zich problemen voordoen. Je zal merken dat stilaan het vertrouwen groeit en je meer kan loslaten. Angsten kunnen een hindernis zijn, maar ze mogen niet verhinderen om stappen te zetten.

Leg het niet bij de anderen

Kijk vooral welke stappen je zelf kan zetten in de gewenste richting en wie je daarbij kan helpen. Wees consequent in je handelen: zeg wat je doet en doe wat je zegt. Voorbeeldgedrag stellen als coach of leidinggevende werkt vaak inspirerend voor anderen. Ga vooral op zoek naar de dingen die werken en een positief effect hebben. Als iets niet werkt, ga dan op zoek naar andere mogelijkheden.

‘When we are no langer able to change a situation – we are challenged to change ourselves.’Viktor E. Frankl

Tot slot

Loslaten is het vermogen om te herstellen wanneer je geconfronteerd wordt met moeilijke momenten in je werk en je leven. Je bent ondanks de pijn en ongunstige omstandigheden in staat om verder te geraken zonder de controle te verliezen of overweldigd te raken. Je aanvaardt de realiteit zoals ze is. Je accepteert je bagage (rugzak) en beweegt je in de richting van je eigen waarden, normen en drijfveren, ook al kom je heel wat hindernissen tegen.  Een hele uitdaging … veel succes ermee!

Ontvang maandelijks een update over mijn blogposts, boeken of opleidingen via e-mail.