Blog

Blog

Wil je opkomen voor jezelf, zonder onzeker of arrogant over te komen bij anderen? Assertief zijn, betekent dat je duidelijk maakt waar je voor staat, zonder de gevoelens en de belangen van anderen uit het oog te verliezen. Je zal merken dat je zelfvertrouwen toeneemt en dat je je zekerder gaat voelen. Maar hoe doe je dat?

De cursisten van de opleiding assertiviteit en sociale vaardigheden bij Syntra Genk verzamelden 10 manieren om assertief te zijn. Je zal merken dat het best haalbaar is.

  1. Durf uitleg te vragen als iets onduidelijk is

Als je samenvat wat je gehoord hebt, maak je connectie met de ander en toon je of je het begrepen hebt of niet bv. ‘Dus, als ik het goed begrepen heb, wil je zeggen dat … klopt dit?’ Humor kan ook werken bv. ‘Ik ga het nog één keer vragen, en dan het voor altijd onthouden.’ Je kan jezelf bewust in een onderdanige positie zetten om bij de andere niet de indruk te wekken dat de uitleg niet duidelijk was bv. ‘Nu ga ik eens iets heel stoms vragen, het zal wel aan mij liggen …’

  1. Zeg beleefd nee

Als je toelicht waarom je nee zegt, is het voor de andere duidelijk wat je argumenten zijn. Wanneer je dit niet doet, is de kans groot dat de andere een eigen interpretatie maakt. Het is niet zeker of dit klopt met de realiteit. Blijf beleefd, vriendelijk en ter zake bv. ‘Ik heb al een gsm-abonnement, ik ben er tevreden mee. Bedankt voor de uitleg. Ik ga niet op het aanbod in.’ Je weet nooit met wie je te maken hebt. Je kan deze persoon in een andere context nog tegen komen en nodig hebben.

  1. Zeg overtuigd ja

Ook hier werkt hetzelfde principe. Als je toelicht waarom je ja zegt, weet de ander  wat je argumenten zijn en kan hij hier in de toekomst rekening mee houden bv. ‘Ik wil je nu helpen omdat ik deze week tijd heb en dit project belangrijk vind.’ Zeg geen ja als je dit niet wil. Bedenktijd vragen is gemakkelijker dan achteraf op een beslissing terug te moeten komen bv. ‘Is het goed dat ik je morgen een antwoord geef, ik wil er eerst over nadenken.’

  1. Durf te weigeren als je iets niet wil

Zelfkennis is nuttig om prioriteiten te bepalen: wat vind ik belangrijk? Waar wil ik de focus op leggen en waar wil ik voor gaan? Als je dit weet kan je makkelijker weigeren of een gesprek afblokken bv. ‘Ik ga vanavond niet mee naar de film omdat mijn kinderen thuis komen van hun kamp en ik met hen wil samen zijn.’

  1. Geef complimenten aan anderen als ze iets goed gedaan hebben

Je zorgt voor een goede sfeer en goede relaties door op te merken als anderen iets goeds gedaan hebben. Het kan gaan om alledaagse kleine dingen waar je dankbaar om bent zoals lekker eten, een duidelijk verslag of een netjes opgeruimde ruimte. Wees oprecht maar overdrijf niet omdat dit onbehaaglijk kan overkomen bij de andere. Zorg dat het compliment in verhouding staat met de geleverde prestatie.

  1. Ontvang zelf complimenten

Wees dankbaar als anderen je een compliment geven bv. ‘Dank je wel, ik ben blij dat ik je kon helpen.’ Ga niet weerleggen wat mensen tegen je zeggen of doe geen afbreuk aan het compliment. Dit is niet nodig en ook niet fijn voor de gever. Als je vindt dat het compliment overdreven is, kan je het nog nuanceren door de context duidelijk te maken bv. ‘Ik ben blij dat ik je in deze periode even heb kunnen helpen’ als genuanceerd antwoord op ‘je hulp betekent alles voor mij.’

  1. Sta open voor kritiek

Vraag als iemand zijn ongezouten mening geeft wat hij daar concreet mee bedoelt. Wat is er niet goed? Wat had je dan verwacht? Hoe kan het in de toekomst anders? Het feit dat iemand je kritiek geeft, betekent dat die persoon nog wil investeren in de relatie. Het is nuttig om op zoek te gaan naar de behoefte en nood van de andere in het uiten van de kritiek. Zo kan het zijn dat je partner graag heeft dat je naast hem in de zetel komt zitten, maar aangeeft dat je nooit aandacht voor hem hebt.

  1. Geef over negatieve punten je mening

Zorg ervoor dat je constructief te werk gaat als je het niet eens bent of een negatieve boodschap wil geven aan iemand anders. De andere moet hier mee verder kunnen. Het is niet de bedoeling dat de andere persoon blokkeert of afhaakt door je opmerking bv. ‘Ik wil dat je me verwittigt als je niet op tijd thuis bent, anders is het eten koud’ in plaats van ‘Je bent weer te laat thuis, het is altijd hetzelfde.’

  1. Aanvaard de beperkingen van anderen en geef grenzen aan

Niemand is perfect, wees mild en hou rekening met de kwetsbaarheid van anderen.

Maak vooral duidelijk wat je zelf belangrijk vindt en wat voor jou werkt. Geef aan wat je minimaal verwacht bv. ‘Als je wil dat je kleren na het weekend gewassen zijn, wil ik dat ze voor vrijdagavond in de wasmand liggen.’

  1. Vertrouw op jezelf

Je hoeft niet alles van jezelf in vraag te stellen. Zorg voor een eerlijke reflectie en nuanceer waar nodig. Waar sta je voor? Waar ben je goed in en waarin minder?

Bv. ‘Ik kan niet goed koken, maar kan wel een tafel mooi dekken.’ Een gezonde hoeveelheid zelfvertrouwen mag er zijn zonder jezelf te onderschatten of overschatten. Luister naar wat anderen over je vertellen en accepteer de feedback die je krijgt.

Ontvang maandelijks een update over mijn blogposts, boeken of opleidingen via e-mail.