Blog

Blog

Annick Jehaes en Karen Van den Broeck, beiden loopbaancoach bij Human Results ontwikkelden een spelbord met 21 kaarten. Werknemers of ondernemers brengen hiermee hun energiegevers en energienemers van hun huidige job in kaart.

Annick en Karen werkten een jaar met een prototype, bundelden ervaringen en hielden rekening met feedback uit het werkveld. De reacties op het gebruik van de tool zijn zeer lovend. De tool is nu uitgegeven door Garant en te verkrijgen op de markt.

Mijn werkbalans deed me in de begeleiding nadenken over mijn huidige job en gaf duidelijkheid. Ik was verwonderd hoeveel groene kaartjes ik kon plaatsen, terwijl mijn gevoel niet zo positief was (Sander Tilkin, klant loopbaanbegeleiding)

Een verfrissende tool om alle aspecten van persoonlijk functioneren en de samenwerking in mijn team bespreekbaar te maken. Medewerkers komen via deze methode tot een mooie manier van zelfreflectie (Ann Jacobs, afdelingshoofd PVT DE Passer vzw Asster)

___________________________________________________________________

Meerwaarde

Mijn werkbalans is een tool die gemakkelijk kan ingezet worden in gesprekken met medewerkers die loopbaanvragen hebben of signalen vertonen van stress, burn-out of bore-out. Loopbaancoaches, HR-medewerkers, vertrouwenpersonen kunnen hiermee aan de slag.  Leidinggevenden kunnen de tool ook gebruiken in functioneringsgesprekken.

Met de verschillende kaartjes wordt er een taal aangereikt om een gesprek vlot te laten verlopen. Alle aspecten van het werk komen aan bod. Welke elementen waardeer je als positief en welke als negatief? Je legt de kaartjes op het spelbord om een overzicht te krijgen van de job in al zijn facetten. Gebruikers van de tool geven aan dat deze inzichten aanzetten tot verdere acties.

Ontvang maandelijks een update over mijn blogposts, boeken of opleidingen via e-mail.