Blog

Blog

Snap jij het? Het was een goede vergadering, iedereen was akkoord maar achteraf blijkt dat weinigen de afspraken uitvoeren. Of een collega is heel enthousiast over het advies dat je haar geeft, maar ze doet er niks mee.

Vind je het ook zo frustrerend dat mensen weinig doen met je goed bedoelde adviezen of gemaakte afspraken? Hoe komt dat toch?

Leg de schuld niet bij jezelf

Besef dat communicatie complex is. Dany Baert van de Interactie-academie Antwerpen verwoordt dit als volgt:

Niet al wat gezegd wordt, wordt gehoord

Niet al wat gehoord wordt, wordt begrepen

Niet al wat begrepen wordt, wordt aanvaard

Niet al wat aanvaard wordt, wordt uitgevoerd.

De kans dat we elkaar direct begrijpen is klein, de kans op misverstanden des te groter. Verval dus niet in zelfmedelijden ‘wat doe ik toch verkeerd?’. Blijf trouw aan je eigen waarden en ga in dialoog met mensen, luister naar hun zorgen en speel hier op in.

Geef de moed niet op

Waar mensen samen leven of werken is er altijd wel iets. Shit happens. Om mensen mee te krijgen is er vaak meer nodig dan het geven van informatie. Gelukkig zijn er enkelen die onmiddellijk doen wat je vraagt of zegt.

Anderen zijn op het moment zelf enthousiast over de ideeën, maar lukken er niet in om die om te zetten in de praktijk. ‘Ik wil wel maar weet niet hoe?’ Ze hebben meer inzichten en praktische tools nodig. Reik deze aan.

Een groot deel houdt vast aan het vertrouwde omdat verandering hen onzeker maakt. Angst voor het onbekende en de overtuiging van het niet te kunnen overheersen. Geef aan dat een fout geen fout is als je er wat mee doet. Heb je gefaald of heb je eruit geleerd? Je inspireert anderen door een goed voorbeeld te zijn.

Sommigen zien wel de voordelen voor de organisatie of voor anderen, maar nog niet voor henzelf. Ze vertonen weerstand. Ze willen een betere afstemming en meedenken vanuit hun eigen waarden en normen. What’s in it, for me? Maak gebruik van de energie die in weerstand zit om mee te zoeken naar de  betekenis hiervan en kijk samen hoe hier mee om te gaan.

De aanhouder wint

Gun jezelf wat tijd, herhaal en bespreek afspraken en stel voorbeeldgedrag. Dwing een ja niet van het eerste moment af maar zoek mee naar mogelijkheden zodat mensen zichzelf motiveren en in beweging zetten. Zo zorg je voor commitment en zijn mensen consequent in hun denken en handelen.

Ontvang maandelijks een update over mijn blogposts, boeken of opleidingen via e-mail.